040 849 75 25

Rakennussiivous

Rakennussiivous Turku ja Varsinais-Suomi

Toteu­tam­me raken­nus- ja remont­ti­sii­vouk­set luo­tet­ta­vas­ti, jous­ta­vas­ti ja ammat­ti­tai­dol­la. Meil­tä voit tila­ta raken­nus­sii­vouk­set mm. uudis­koh­tei­siin, lin­ja­sa­nee­rauk­siin ja mui­hin sanee­raus­koh­tei­siin. Pyy­dä tar­jous raken­nus­sii­vouk­ses­ta jo tänään.

Rakennussiivouksen palveluitamme ovat:

  • Raken­nusai­kai­set työ­maan ylläpitosiivoukset
  • Raken­nusai­kai­set raivaukset
  • Työ­maan sosi­aa­li­ti­lo­jen vii­koit­tai­set siivoukset
  • Pölyt­tö­män P1-siivouksen
  • Lop­pusii­vouk­set
  • Lat­tioi­den käyttöönottopesut
  • Ikku­noi­den pesut