040 849 75 25

Sähkötyöt

Danc­ke Oy on luo­tet­ta­va kump­pa­ni teol­li­suu­den säh­kö­töis­sä. Ammat­ti­lai­sil­lam­me on vuo­sien koke­mus lai­vo­jen kaa­pe­lin­ve­dos­töis­tä ja muis­ta vaa­ti­vis­ta säh­köis­tys­töis­tä.

Ota yhteyt­tä jo tänään ja pyy­dä tar­jous luo­tet­ta­val­ta ammat­ti­lai­sel­ta.

Pal­ve­lui­tam­me:

  • Säh­kö­asen­nuk­set uudis­koh­teet
  • Säh­kö­asen­nuk­set sanee­raus­koh­teet
  • Säh­kö­työt lai­voil­la
  • Säh­kö­työt teol­li­suu­den sei­sok­kien aika­na
  • Kaa­pe­li­ve­to­työt
  • Säh­kö­me­tal­li­työt