040 849 75 25

Yhteystiedot

Pyy­dä tar­jous tai kysy lisää pal­ve­luis­tam­me nume­ros­ta 040 849 75 25.

Voit myös jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön alla ole­val­la lomak­keel­la. Olem­me yhtey­des­sä vas­taa­no­tet­tuam­me vies­ti­si.

Jätä yhteydenottopyyntö

Posti- ja käyntiosoite:

Danc­ke Oy

Lah­na­tie 9 B 11
20760 PIIS­PAN­RIS­TI

040 849 75 25
info@dancke.fi

Yhteyshenkilöt:

Imad Aqnouy
Toi­mi­tus­joh­ta­ja
+358 40 849 75 25
imad.aqnouy@dancke.fi

Simo Ruot­sa­lai­nen
Koor­di­naat­to­ri
+358 44 330 33 66
simo.ruotsalainen@dancke.fi